Hanes          SODEN          History

 

Hafan
Home

 

Hanes
History

 

Lleoliad
Location

 

Meirch
Stallions

 

Cesyg
Mares

 

Ebolion
Foals

 

Ar Werth
For Sale

 

Dolenni
Links

 
Yn nhraddodiad gorau bridwyr cobiau Ceredigion, gre geffylau fechan yw Soden syn un rhan o weithgaredd y fferm deuluol.

Sefydlwyd gre Soden yn 1983 gan Sian Ioan (Morris cynt) oi diddordeb naturiol mewn merlod a chobiau. Sail y gre ywr gaseg Ionos Dawn (Llyfni Hebog x Ionos Dainty) a brynwyd yn 1979 oddi wrth ei hewythr, y diweddar Daniel Hughes, a oedd yn fridiwr cobiau adnabyddus yng Ngheredigion.

Yn ddiweddar, magwyd march, Soden Macsen Wledig (Penchwintan Brythonfab x Tredwr Dwblon), syn dod gwaed brenhinol Kilgour Welsh Monarch a Brenin Gwalia ir gre. Mae mab iddo yntau Soden Lleu Llaw Gyffes , sydd bellach yn rhagfarch, yn dad i Soden Cunedda Wledig a fydd ar gael iw ddefnyddio yn 2011.

 

 Soden Lleu Llaw Gyffes (Soden Macsen Wledig x Ionos Dawn)

Soden is a small stud in the best tradition of Ceredigion cob breeders, being a part of the wider family farming enterprise.

Soden was established in 1983 by Sian Ioan (nee Morris) whose life-long interest has been Welsh ponies and cobs. The foundation mare, Ionos Dawn (Llyfni Hebog x Ionos Dainty), was bought from her uncle, the late Daniel Hughes, a well known Ceredigion cob breeder, in 1983.

Lately, the stud stallion, Soden Macsen Wledig (Penchwintan Brythonfab x Tredwr Dwblon), has brought the royal bloodlines of Kilgour Welsh Monarch and Brenin Gwalia to the stud progeny who are bred to the traditional Welsh blueprint. His offspring, Soden Llew Llaw Gyffes, now gelded, is the father of Soden Cunedda Wledig (4yr old) who will also be at stud in 2011.

 

Sian a Gareth IOAN

Croesheddig Newydd, Pentrer Bryn, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NB

01545 560255                soden.cobs@btinternet.com